Lietotājs:           Parole:

Reģistrēt jaunu lietotāju »
 LAT 

 ENG 

 RUS 
Par mums
Pasākumi un projekti
Medicīna un
rehabilitācija
Bērni
Sponsori
Sociālā un izglītības
informācija


Varžu iela 3, Rīga, Latvija, LV-1035

Tālruņi:
29460606
29406102
E-pasts: so_lbarkt@apollo.lv

Delfīns palīgs no citas pasaules (projekts noslēdzies)

Projekta mērķis:

  • Paātrināt bērnu ar kustību traucējumiem atveseļošanās procesu; ilglaicīgi sekmēt viņu pašnovērtējuma celšanu un veicināt spēju integrēties sabiedrībā
Uzdevums
  • Nodrošināt trim bērniem ar kustību traucējumiem speciālās individuālās izglītojošās nodarbības Lietuvas Jūras muzeja delfinārijā Klaipēdā.
Klaipēdas delfinārijs, kas ir vienīgais delfinārijs Baltijas valstīs, kurā no 2002.gada piedāvā ne tikai delfīnu priekšnesumus kā izklaidi, bet arī izmanto delfīnus bērnu psihoemocionālo traucējumu novēršanai. Šādam alternatīvās rehabilitācijas veidam pamatus licis un to zinātniski pamatojis doktors Deivids Natansons (David Nathanson), kurš izveidojis delfīnu terapijas centru (Dolphin Human Therapy) Floridā, ASV. Dr. Natansona darba rezultāti tika prezentēti Starptautiskajā Psiholoģijas kongresā Austrālijā 1988. gada septembrī un tika publicēti žurnālā «Journal Of Clinical And Abnormal Psychology».
 
Biedrība „Latvijas Bērniem ar Kustību Traucējumiem” esošo finansiālo un materiālo iespēju robežās saviem biedriem palīdz nodrošināt nepārtrauktu medicīniskās un sociālās rehabilitācijas procesa vienotību. Programma, kurā paredzētas nodarbības delfinārijā, bija neliela sastāvdaļa no kopējā procesa. Biedrība pieaicina dažādu nozaru speciālistus uzraudzīt kopējo procesu. Ikdienā tika novērotas izmaiņas bērnos, salīdzinot viņus pirms un pēc nodarbībām ar delfīniem.

Projekta norise
 
Dzīvošana paredzēta Jodkrantes (delfinārijam tuvākā apdzīvotā vieta, 22 km) viesnīcā. Nodarbības delfinārijā notiek piecas dienas pēc kārtas, tad programma paredz divu dienu pārtraukumu un atkal nodarbības piecas dienas pēc kārtas.
 
Bērniem pēc instruktora ieteikuma ir iespēja apmeklēt izglītojošas atpūtas programmas ar nolūku paplašināt iespaidus par delfīniem un citiem jūras iemītniekiem – delfīnu priekšnesuma apmeklējums, Jūras muzeja un Klaipēdas muzeju apmeklējums, ekskursijas pa Kuršu kāpu.
 
Pēc 14 dienām, beidzoties nodarbībām delfinārijā, bērni atgriezās Latvijā.
 
Pēc tam notika rezultātu saņemšana, apkopošana un semināra organizēšana, arī publikāciju iesniegšana interneta portālu redakcijām. Tika sarīkota izstāde ar bērnu darbiem, kuros attēloti iespaidi par nodarbībām ar delfīniem.
 
Sociālās integrācijas nodarbības ar delfīniem vada profesionāls sociālais darbinieks–eksperts, kas izmanto delfīnu gan kā stimulu, lai radītu pozitīvu uzvedību, gan kā balvu par bērna pūlēm. Nodarbībās piedalās bērns, delfīni, sociālais darbinieks–eksperts, viens vai divi treneri. Nodarbību kārtību, uzdevumu veidus un intensitāti katram bērnam izstrādā sociālais darbinieks–eksperts individuāli, atkarībā no bērna īpašajām vajadzībām, vecuma un rakstura īpašībām.
 
Dalībnieki peld kopā ar delfīniem vai kopīgi darbojas/rotaļājas ar tiem baseina malā. Nodarbības vērstas uz fizisko, kognitīvo un komunikācijas spēju uzlabošanu. Paralēli tiek organizētas arī terapeitiskas un izglītojošas nodarbības klasē. Izklaidējošās aktivitātes palielina motivāciju. Metodes tiek savstarpēji kombinētas. Sociālās integrācijas programmas galvenais mērķis ir uzlabot bērna paštēlu, mazināt stresu un depresiju, palīdzēt dalībniekiem efektīvāk sazināties un sadarboties ar cilvēkiem ierastā veidā. Treneri un sociālie darbinieki–eksperti ir īpaši sagatavoti, lai bērna un delfīna interakcijā iekļautu dažādus terapijas mērķus. Bērna aprīkojums nodarbību laikā ir hidrotērps un glābšanas veste.
 
Nodarbības pēc sociālā darbinieka–eksperta ieteikuma tiek uzņemtas videolentē, lai bērns vēlāk varētu skatīties un atsaukt atmiņā piedzīvotās pozitīvās emocijas un iespaidus, lai vecāki un pedagogi varētu analizēt šīs nodarbības, bērna uzvedību tajās un paveikto, kā arī lai ar nodarbību norisi varētu iepazīties citu bērnu vecāki, speciālisti u.c. 

« Atpakaļ   Komentēt šo rakstu


Mājas lapu izstrādāja RTU DITF. Visas autortiesības aizsargātas saskaņā ar LR likumdošanu. LBAKT © 2005-2007